Farming simülatör ilerleme kaydetmeme sorunu

sadece tek harita da oyunu ilerleme mi kaydetmiyor