Farmer's Father [ Ana Konu]

Savaş, adını hiç duymadığınız kahramanlar doğurur. En değerli ve masum olanı korumanın büyük yükünü taşıyan sıradan bir insansınız. Açlıkla, yaralarla, soğukla, hastalıkla ve düşman zulmüyle savaşın. Aileni savun ve savaşta hayatta kal!

3 Beğeni