Otobüs tarihcesi


#1

1
ilk otobüsler 1662 yılında Pariste ortaya çıkmıştır.
otobüs (bus) adı latincede herkes anlanıma gelen omnibüs adından gelmektedir,daha sonraları buharlı aracların ortaya cıkması ile başındaki omni atılmış sadece bus (otobüs) olarak adlandırılmıştır.
2
omnibuslara sıradan insanların binmesi yasaklanmıştı sadece zengin insanların binmesi içindi,taki 1820’li yıllara gelinceye kadar.


1829 yılında ingiltere omnibuslar yaygınlaşmaya başlamış,3 atlı versiyonları 22 kişi taşıma kapasitesine sahipti.
4
1830 yıllar ve sanayi devrimi ile steam bus (buharlı otobüsler) devri başladı.
öncülügünü Walter hancock ve Sir Goldsworthy gurney’nin cektigi buharlı otobüs fikrinin cıkış noktası,tehlikeli yolarda hızlı ve güvenli ulaşımdı, atla cekilen otobüsler devrilmeye ve atların insanları yaralaması yaygındı.at pislikleri şehiri kapladıgı için insanlar şikayet ediyordu.

1895 yılları ile benzin motorlu ilk otobüs almanyada ortaya cıktı. (daimler-benz yani mercedes) 8 kişi taşıma kapasitesine sahipti.

1904 yılında Londra’da benzinle çalışan ilk çift katlı otobüs kullanıldı ve 8 yıl içinde tümüyle atlı otobüslerin yerini aldı.